Handelsbetingelser

 
 

Aftaleindgåelse
1.1. Nærværende standard betingelser finder anvendelse ved køb af værdibevis fra
internetsiden Deal1.dk samt ved øvrig brug af hjemmesiden, medmindre andet
fremgår af den pågældende hjemmeside, skriftlig er aftalt eller følger af ufravigelig
lovgivning.
1.2. Det er en betingelse for køb af værdibeviser på Deal1.dk, at kunden som minimum
er 18 år eller derover. Ved køb af værdibeviser på deal1.dk bekræfter
kunden, at man er 18 år eller derover.

 

Køb af værdibeviser
2.1. På Deal1.dk er det muligt at købe værdibeviser på varer og tjenesteydelser fra
diverse samarbejdspartnere til fordelagtige priser.
2.2. Levering af de varer og tjenesteydelser, som det købte værdibevis giver adgang
til leveres i enhver henseende alene af samarbejdspartneren og ikke af
Deal1.dk
2.3. Værdibeviser bestilles online via hjemmesiden Deal1.dk, og kan ikke ske ved
telefonisk henvendelse, medmindre andet tydeligt fremgår.
2.4. Ved bestilling af værdibeviset skal kunden angive navn, adresse, e-mailadresse
og kontooplysninger. Når kundens bestilling er registreret hos Deal1.dk, fremsendes
en ordrebekræftelse til kunden pr. e-mail.
2.5. Ordrenummeret skal oplyses i forbindelse med al korrespondance med
Deal1.dk.
2.6. Som køber er det kundens ansvar at tjekke, om værdibeviset er i overensstemmelse
med det bestilte. Hvis ikke, skal kunden hurtigt muligt rette henvendelse
til Deal1.dk eller samarbejdspartneren, således at ordren kan blive
korrekt.
2.7. Er det ikke muligt for Deal1.dk at registrere betaling – uanet årsag, anses salget
ikke for gennemført, og kunden har ikke krav på udlevering af værdibeviset.’

 

Indløsning af værdibeviset
3.1. Værdibeviset skal enten printes og fremvises hos samarbejdspartneren, når
kunden ønsker at gøre brug af det, eller kunden kan oplyse samarbejdspartneren
om den kode, som er angivet på værdibeviset.

 

Priser og betaling
4.1. Priserne på Deal1.dk hjemmeside er fastsat i overensstemmelse med samarbejdspartneren,
ligesom alle anførte priser er vejledende udsalgspriser inklusiv
moms.
4.2. Deal1.dk tager forbehold for trykfejl, kurs- og prisændringer samt tekniske
fejl, der måtte have forårsaget forkert prisangivelse.
4.3. Ved køb af værdibeviser er det muligt at benytte Dankort, VISA/Dankort, VISA
Electron, VISA, Mastercard, MobilePay, ViaBill. Der tillægges ikke gebyr ved kortbetaling.
4.4. Pengene hæves med det samme på det anvendte betalingskort, da værdibeviset
er at betragte, som den købte vare.

 

Fortrydelsesret
5.1. Som forbruger har man 14 dages fuld fortrydelsesret, fra dagen for aftaleindgåelsen.
5.2. Bemærk at der ved udvalgte deals kan være forlænget fortrydelsesret. I de
tilfælde er det påført under dealens betingelser.
5.3. Ved fortrydelse skal kunden inden 14 dage fra dagen for aftaleindgåelsen give
Deal1.dk meddelelse om, at man ønsker at fortryde købet af værdibeviset.
Meddelelsen skal gives pr. mail. I meddelelsen skal kunden gøre Deal1.dk tydeligt
opmærksom på, at man ønsker at udnytte sin fortrydelsesret.
5.4. Ved brug af fortrydelsesretten er det vigtig at kunden oplyser sit navn, adresse,
e-mail, telefonnummer samt værdibevisnummer.
5.5. Tilbagebetaling sker ved en overførsel til det betalingskort, som blev anvendt
ved købet.
5.6. Ønsker kunden at udnytte fortrydelsesretten betaler kunden selv evt. returneringsomkostninger.
5.7. Særligt for deals på tjenesteydelser:
5.7.1. For fortrydelsesret på tjenesteydelser vil det være aftalen mellem kunden og
den pågældende samarbejdspartner/udbyder der er gældende, efter værdibeviset
er indløst.

 

Reklamationsret
6.1. Opstår der tekniske fejl eller tekniske problemer med værdibeviset eller indløsningen
heraf vil Deal1.dk være behjælpelig med en finde en løsning herpå.
Kunden kan i sådanne tilfælde kontakte Deal1.dk på tlf.
6.2. Opstår der en mangel ved den vare som kunden har købt eller den tjenesteydelse
kunden har fået udført skal kunden gøre dette gældende overfor samarbejdspartneren,
hvortil dealen er indløst.
6.3. Købelovens mangelsregler finder anvendelse på køb af varer hos samarbejdspartneren,
herunder den 2 årige reklamationsfrist. Reklamation til samarbejdspartneren
skal ske inden for rimelig tid.

 

Forældelse af værdibeviser
7.1. Gyldighedsperioden for værdibeviset er som udgangspunkt angivet på beviset.
Hvis der er ikke er angivet noget på værdibeviset, er gyldighedsperioden 3 måneder
fra udstedelse, dvs. fra den dato kunden modtog værdibeviset pr. mail.

 

Ansvarsbegrænsning
8.1. Deal1.dk fraskriver sig herved i videst muligt omfang ethvert ansvar for de
vare/tjenesteydelser, som kunden modtager fra samarbejdspartneren i forbindelse
med indløsning af værdibeviset.
8.2. Den pågældende vare/tjenesteydelse, som værdibeviset giver adgang til leveres
af samarbejdspartneren i dennes navn og på dennes ansvar. Som følge
heraf er Deal1.dk ikke ansvarlig for eventuelle fejl og/eller mangler i forbindelse
med samarbejdspartnerens indløsning af værdibeviset, med mindre andet
følger af ufravigelig lovgivning.
8.3. Som følge af ovennævnte kan Deal1.dk ikke forpligtes til at udbetale erstatning
eller godtgørelse for eventuelle tab, der måtte lides som følge af:
8.3.1. at værdibeviset ikke er blevet indløst af samarbejdspartneren,
8.3.2. at varen/tjenesteydelsen ikke svarede til kundens forventning,
8.3.3. samarbejdspartneren er gået konkurs eller ophørt med at eksistere,
8.3.4. andre forhold som berører den vare/tjenesteydelse, som værdibeviset vedrører.
8.4. Eventuelle reklamations- eller erstatningskrav vedrørende varen/
tjenesteydelsen eller indløsningen heraf, skal rettes mod samarbejdspartneren.

 

Ændring af standardbetingelser
9.1. Deal1.dk forbeholder sig ret til på et hvilket som helst tidspunkt at foretage
ændringer i nærværende betingelser. De gældende betingelser vil til enhver tid
fremgå på Deal1.dk.

 

Behandling af personoplysninger
10.1. Ved køb af værdibevis på Deal1, registreres afgivne kundeoplysninger, såsom
navn, adresse, telefonnummer og e-mail.
10.2. Deal1.dk er i den forbindelse ansvarlig for korrekt indsamling og håndtering af
data. Ved henvendelse til Deal1.dk på info@deal1.dk eller tlf. 71923663, er det
muligt for en kunde, at få oplysninger om de registreringer, der er foretaget
om den pågældende person.
10.3. Disse rettigheder har kunden efter persondataloven:
10.3.1. Såfremt en kunde har indsigelser vedrørende en foretaget registrering, kan
henvendelse ske til ovenstående mailadresse og telefon.
10.3.2. Deal1.dk registrerer og videregiver følgende personoplysninger til den annoncør
kunden køber en deal til: Navn (hvis udfyldt), e-mail, postnummer.
10.3.3. Kunden har altid ret til at få indsigt i og berigtigelse af sine personoplysninger
eller få begrænset behandlingen.
10.3.4. Kunden har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, www.datatilsynet.dk.
10.4. Deal1.dk giver kunden en forudgående orientering og andre relevante yderligere
oplysninger, hvis Deal1.dk agter at viderebehandle kundens personoplysninger
til et andet formål end det, som de er indsamlet til.
10.5. Personlysninger registreres hos Deal1.dk og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne
slettes.
10.6. Deal1.dk forbeholder sig ret til at kontakte en kunde direkte via. telefon eller
e-mail, såfremt der er behov for yderligere oplysning omkring et købt tilbud.
10.7. Den data ansvarlige på Deal1.dk er Deal1.dk. ApS.

 

Lovvalg og tvister
11.1. Tvistigheder i forbindelse med køb via Deal1.dk skal afgøres efter dansk ret
ved de danske domstole.

 

Klageadgang
12.1. Hvis kunden ønsker at klage over sit køb, skal kunden rette henvendelse til
Deal1.dk på info@deal1.dk
12.2. Hvis det ikke lykkedes at finde en løsning, kan kunden indgive en klage til Center
for Klageadgang, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.
12.2.1. Center for Klageløsning: Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg.
12.3. Er kunden forbruger med bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan kunden
klage til EU-Kommissionen online klageportal her: http://ec.europa.eu.odr.

Handelsbetingelserne er sidst opdateret den 26-02-2019.